imeralogodambatlogo

Tlakové nádoby slúžia ako zásobníky čerpanejvody pre domáce vodárne, prečerpávacie stanice, priemyslové čerpacie stanice, apod. Sú vhodné pre všetky typy čerpadiel, ktorým zodpovedajú svojimikonštrukčnými parametrami (objem + maximálny pracovný pretlak). Svojou funkciouzabezpečujú plynulý rozvod vody, prevažne z vlastnej studne. Tým, že udržujúzásobu vody pre okamžitú potrebu, predlžujú životnosť čerpadla. Tlakové nádobysú vhodné aj pre použitie v priemyselných budovách tam kde je treba zaistiťplynulú zásobu vody. Úžitková voda nesmie byť znečistená. Materiály, ktoré sú vkontakte s vodou, sú vhodné pre styk s pitnou vodou. Tlakové nádoby sú zváranéoceľové nádoby so zabudovaným pryžovým vakom. Pryžový vak slúži ako zásobáreňvody. Plynový priestor je od výrobcu natlakovaný na 1,5 bar. Výhodou jespoľahlivá a plynulá dodávka vody, ľahká manipulácia a jednoduchá inštalácia.

Horizontálne

dambatlogo tlakove nadoby001 small

  Kód Typ
nádoby
Objem
(l)
Max.
prac. tlak
(bar)
Plniaci
tlak plynu
(bar)
Dĺžka  L (mm) Výška H (mm) Prípojný
otvor
  Cena s DPH
2329 DH 80 80 10 1,5 765 475 G 1“ 143,22 €

imeralogo tlakove nadoby001 small

  Kód Typ
nádoby
Objem
(l)
Max.
prac. tlak
(bar)
Plniaci
tlak plynu
(bar)
Priemer D (mm) Výška H (mm) Prípojný
otvor
  Cena s DPH
2372 AO 24 24 8 1,5 280 300 G 1“ 42,15 €
2373 AO 35 35 10 1,5 365 376 G 1" 57,63 €
2374 AO 50 50 10 1,5 365 380 G 1" 91,53 €
2375 AO 80 80 10 1,5 410 430 G 1" 131,84 €
2376 AO 100 100 10 1,5 495 520 G 1“ 178,28 €

Vertikálne

dambatlogo tlakove nadoby002 small

  Kód Typ
nádoby
Objem
(l)
Max.
prac. tlak
(bar)
Plniaci
tlak plynu
(bar)
Priemer D (mm) Výška H (mm) Prípojný
otvor
  Cena s DPH
2328 DV 80 80 10 1,5 490 685 G 1“ 138,31 €

 

dambatlogo tlakove nadoby003 small

  Kód Typ
nádoby
Objem
(l)
Max.
prac. tlak
(bar)
Plniaci
tlak plynu
(bar)
Priemer D (mm) Výška H (mm) Prípojný
otvor
  Cena s DPH
2377 A12 12 8 1,5 280 295 G 3/4“ 35,21 €
2378 A18 18 8 1,5 280 428 G 3/4" 37,54 €
2379 A24 24 8 1,5 280 489 G 1" 38,39 €
2380 A35 35 10 1,5 365 450 G 1" 53,07 €

dambatlogo tlakove nadoby004 small

  Kód Typ
nádoby
Objem
(l)
Max.
prac. tlak
(bar)
Plniaci
tlak plynu
(bar)
Priemer D (mm) Výška H (mm) Prípojný
otvor
  Cena s DPH
2381 AV 50 50 10 1,5 365 656 G 1“ 94,36 €
2382 AV 80 80 10 1,5 410 790 G 1" 131,32 €
2383 AV 100 100 10 1,5 495 774 G 1" 179,90 €
2384 AV 150 150 10 1,5 550 927 G 1" 213,49 €
2385 AV 200 200 10 2 600 1 020 5/4“ 324,76 €
2386 AV 500 500 10 2 750 1 493 5/4“ 570,63 €

Pozinkované tlakové nádoby ČKD

dambatlogo tlakove nadoby005 small

  Kód Typ
nádoby
Objem
(l)
Max.
prac. tlak
(bar)
Plniaci
tlak plynu
(bar)
Priemer D (mm) Výška H (mm) Prípojný
otvor
  Cena s DPH
2387 ČKD 80 80 10 1,5 380 905 G 5/4" 253,26 €
2388 ČKD 100 100 10 1,5 380 1 025 G 5/4" 264,27 €
2389 ČKD 150 150 10 1,5 480 1 084 G 5/4" 352,36 €
2390 ČKD 200 200 10 2 480 1 351 5/4“ 385,39 €