V minulosti sa na odvod splaškov používalo potrubie z PVC. Je to dobrý a trvanlivý materiál, neznesie však dlhodobo teploty vyššie ako 40°C. Splašky, ktoré produkuje väčšina moderných domácností, však majú teplotu až 100°C. Spoľahlivé odvedenie zaručí HT odpadový systém z polypropylénu. Bežný odpadný systém HT je dodávaný v priemeroch 32, 40, 50, 70, 100 mm.


Rúry

HT rúra DN 32

kanalizacia001 small

Kód:DĺžkaCena s DPH
984 150 mm 0,59 €
985 250 mm 0,62 €
986 500 mm 0,79 €
987 1000 mm 1,26 €
988 2000 mm 2,18 €

HT rúra DN 40

kanalizacia001 small

Kód:DĺžkaCena s DPH
989 150 mm 0,59 €
990 250 mm 0,66 €
991 500 mm 0,77 €
992 1000 mm 1,08 €
994 2000 mm 1,99 €

HT rúra DN 50

kanalizacia001 small

Kód:DĺžkaCena s DPH
994 150 mm 0,60 €
995 250 mm 0,66 €
996 500 mm 0,84 €
997 1000 mm 1,20 €
998 2000 mm 2,34 €

HT rúra DN 75

kanalizacia001 small

Kód:DĺžkaCena s DPH
999 150 mm 0,84 €
1000 250 mm 1,02 €
1001 500 mm 1,26 €
1002 1000 mm 1,78 €
1003 2000 mm 3,46 €

HT rúra DN 110

kanalizacia001 small

Kód:DĺžkaCena s DPH
1004 150 mm 1,40 €
1005 250 mm 1,62 €
1006 500 mm 2,67 €
1007 1000 mm 3,74 €
1008 2000 mm 7,03 €

Tvarovky

HT koleno 15° uhol

kanalizacia002 small

Kód:VeľkosťCena s DPH
900 DN 32 0,44 €
905 DN 40 0,46 €
910 DN 50 0,48 €
915 DN 75 0,77 €
920 DN 110 1,13 €

HT koleno 30° uhol

kanalizacia003 small

Kód:VeľkosťCena s DPH
901 DN 32 0,45 €
906 DN 40 0,48 €
911 DN 50 0,51 €
916 DN 75 0,84 €
921 DN 110 1,13 €

HT koleno 45° uhol

kanalizacia004 small

Kód:VeľkosťCena s DPH
902 DN 32 0,43 €
907 DN 40 0,42 €
912 DN 50 0,47 €
917 DN 75 0,81 €
922 DN 110 1,17 €

HT koleno 67° uhol

kanalizacia005 small

Kód:VeľkosťCena s DPH
903 DN 32 0,45 €
908 DN 40 0,48 €
913 DN 50 0,49 €
918 DN 75 0,81 €
923 DN 110 1,16 €

HT koleno 87° uhol

kanalizacia006 small

Kód:VeľkosťCena s DPH
904 DN 32 0,46 €
909 DN 40 0,42 €
914 DN 50 0,48 €
919 DN 75 0,80 €
924 DN 110 1,17 €

HT odbočka 45° uhol

kanalizacia007 small

Kód:VeľkosťCena s DPH
925 DN 32 x 32 0,66 €
926 DN 40 x 40 0,82 €
927 DN 50 x 50 0,86 €
928 DN 75 x 75 1,62 €
929 DN 110 x 110 2,12 €

HT odbočka 87° uhol

kanalizacia008 small

Kód:VeľkosťCena s DPH
930 DN 32 x 32 0,66 €
931 DN 40 x 40 0,84 €
932 DN 50 x 50 0,85 €
933 DN 75 x 75 1,62 €
934 DN 110 x 110 2,09 €

HT odbočka 45° uhol – redukovaná

kanalizacia009 small

Kód:VeľkosťCena s DPH
935 DN 40 x 32 1,14 €
1186 DN 50 x 32 1,02 €
936 DN 50 x 40 0,95 €
1188 DN 75 x 40 1,96 €
937 DN 75 x 50 1,39 €
938 DN 110 x 40 2,70 €
939 DN 110 x 50 1,74 €
940 DN 110 x 75 1,98 €

HT odbočka 87° uhol – redukovaná

kanalizacia010 small

Kód:VeľkosťCena s DPH
941 DN 40 x 32 1,14 €
1187 DN 50 x 32 1,08 €
942 DN 50 x 40 0,99 €
1189 DN 75 x 40 1,99 €
943 DN 75 x 50 1,43 €
944 DN 110 x 50 1,69 €
945 DN 110 x 75 1,98 €

HT dvojodbočka 67° uhol

kanalizacia011 small

Kód:VeľkosťCena s DPH
962 DN 50 x 50 x 50 3,78 €
963 DN 75 x 75 x 75 5,46 €
964 DN 50 x 110 x 50 4,44 €
965 DN 75 x 110 x 75 5,10 €
966 DN 110 x 110 x 110 4,45 €

HT dvojodbočka 87° uhol

kanalizacia011 small

Kód:VeľkosťCena s DPH
967 DN 50 x 50 x 50 2,46 €
968 DN 50 x 110 x 50 4,48 €
969 DN 110 x 110 x 110 5,40 €

HT spojka

kanalizacia012 small

Kód:VeľkosťCena s DPH
946 DN 32 0,72 €
947 DN 40 0,74 €
948 DN 50 0,78 €
949 DN 75 1,19 €
950 DN 110 1,38 €

HT redukcia

kanalizacia013 small

Kód:VeľkosťCena s DPH
955 DN 40 x 32 0,42 €
956 DN 50 x 32 0,54 €
957 DN 50 x 40 0,54 €
958 DN 75 x 40 0,85 €
959 DN 75 x 50 0,72 €
960 DN 110 x 50 0,90 €
961 DN 110 x 75 1,02 €

HT čistiaci kus

kanalizacia014 small

Kód:VeľkosťCena s DPH
970 DN 50 2,15 €
971 DN 75 2,35 €
972 DN 110 3,08 €

HT upchávka / zátka

kanalizacia015 small

Kód:VeľkosťCena s DPH
1193 DN 32 0,30 €
951 DN 40 0,30 €
952 DN 50 0,37 €
953 DN 75 0,41 €
954 DN 110 0,66 €

HT predĺžené hrdlo

kanalizacia016 small

Kód:VeľkosťCena s DPH
980 DN 40 1,51 €
981 DN 50 1,50 €
982 DN 75 2,24 €
983 DN 110 2,40 €

HT nízka redukcia

kanalizacia017 small

Kód:VeľkosťCena s DPH
1191 DN 110 x 50 1,35 €
1190 DN 110 x 75 1,49 €

HT ventilačná hlavica

kanalizacia018 small

Kód:VeľkosťCena s DPH
1195 DN 110 8,35 €

HT privzdušňovací ventil

kanalizacia019 small

Kód:VeľkosťCena s DPH
977 DN 50 2,19 €
978 DN 75 2,86 €
979 DN 110 5,49 €


HT spätná klapka

kanalizacia020 small

Kód:VeľkosťCena s DPH
1194 DN 50 17,71 €